هر از گاه نوشتهای من

shape-shadow-shine

از مجموعه dreamgeometry


shape shadow shineshape shadow shine

ساعت هایی که بیداری میکشند , ثانیه هایی که نمیزیند
Lynn's Theme
Ólafur Arnaldsmon amour
Richard Anthony

ترجمه و متن موزیک در ادامه مطلب

I think in the end we all know that our best friend is ourselves. We are born alone and we die alone. That’s the journey

— Shirley Maclaine

پریروز یکی از عجیب ترین اتفاقات زندگیم افتاد !

پریروز : 11 مرداد 96

ساعت تقریبا 18