هر از گاه نوشتهای من

طراحی داخلی سال 2017-1396


انشالله بیشتر خواهم نوشت .


طراحی داخلی آشپزخانهطراحی داخلی آشپزخانه

غفلت ها باعث بزرگترین تجارب و آگاهی ها میشه ...
Hands, Be Still
Ólafur Arnalds

shape-shadow-shine

از مجموعه dreamgeometry


shape shadow shineshape shadow shine

ساعت هایی که بیداری میکشند , ثانیه هایی که نمیزیند
Lynn's Theme
Ólafur Arnaldsmon amour
Richard Anthony

ترجمه و متن موزیک در ادامه مطلب