هر از گاه نوشتهای من

پریروز یکی از عجیب ترین اتفاقات زندگیم افتاد !

پریروز : 11 مرداد 96

ساعت تقریبا 18


ویلای b&w
از مجموعه ی طراحی هام

b&w villa


اصلا و ابدا دوست ندارم جای کسی باشم

میخوام جای خودم باشم ولی با معیارهایی که خودم برای خودم دارم

سعی میکنم کم کم همچین فردی بشم

چند ساعت پیش با مادر جان میرفتیم یک جایی سر راه خانمی را تا یک جایی رساندیم

تو ماشین که نشست فهمیدم رفتارش چقدر شبیه کسیه که میخوام شبیهش باشم

.

.

.


موزیک : 1995

Ólafur Arnalds

چند وقتیست روزگار به کام نیست

گرهی افتاده

.

.

.

امروز : 23 خرداد 96