هر از گاه نوشتهای من

۲ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است

ویلای b&w
از مجموعه ی طراحی هام

b&w villa


اصلا و ابدا دوست ندارم جای کسی باشم

میخوام جای خودم باشم ولی با معیارهایی که خودم برای خودم دارم

سعی میکنم کم کم همچین فردی بشم

چند ساعت پیش با مادر جان میرفتیم یک جایی سر راه خانمی را تا یک جایی رساندیم

تو ماشین که نشست فهمیدم رفتارش چقدر شبیه کسیه که میخوام شبیهش باشم

.

.

.


موزیک : 1995

Ólafur Arnalds