هر از گاه نوشتهای من

۳ مطلب در شهریور ۱۳۹۶ ثبت شده است

ساعت هایی که بیداری میکشند , ثانیه هایی که نمیزیند
Lynn's Theme
Ólafur Arnaldsmon amour
Richard Anthony

ترجمه و متن موزیک در ادامه مطلب

I think in the end we all know that our best friend is ourselves. We are born alone and we die alone. That’s the journey

— Shirley Maclaine