هر از گاه نوشتهای من

۷ مطلب با موضوع «همینجانوشت» ثبت شده است

بزرگترین هدف تو زندگی چی میتونه باشه ؟

غفلت ها باعث بزرگترین تجارب و آگاهی ها میشه ...
Hands, Be Still
Ólafur Arnalds

ساعت هایی که بیداری میکشند , ثانیه هایی که نمیزیند
Lynn's Theme
Ólafur Arnalds

پریروز یکی از عجیب ترین اتفاقات زندگیم افتاد !

پریروز : 11 مرداد 96

ساعت تقریبا 18


چند وقتیست روزگار به کام نیست

گرهی افتاده

.

.

.

امروز : 23 خرداد 96