هر از گاه نوشتهای من

۴ مطلب با موضوع «همینجانوشت» ثبت شده است

پریروز یکی از عجیب ترین اتفاقات زندگیم افتاد !

پریروز : 11 مرداد 96

ساعت تقریبا 18


چند وقتیست روزگار به کام نیست

گرهی افتاده

.

.

.

امروز : 23 خرداد 96


به این نتیجه رسیدم آدم خودش باید به نتیجه برسه !


ساعت تقریبا 14 روز 24 فروردین ماه 96 تصمیم گرفتم وبلاگ بسازم و بنویسم !


بسم الله ...